Hôm nay:
» Báo cáo tài chính
» Báo cáo thường niên
» Thông tin đại hội cổ đông
» Thông tin cổ đông - nhà đầu tư
» Nghị quyết
» Bản cáo bạch
» Thông báo
» Điều lệ công ty
» Quy chế công ty
 
CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN
85
Cập nhật
 
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
satra
 
vina
video clip
 
 
 
Tỷ giá  
 
 
 
Báo cáo tài chính
 
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty Mẹ và hợp nhất)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Báo cáo tài chính quý III năm 2016 (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính quý II năm 2016 (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Báo cáo tài chính quý I năm 2016 (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Điều chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất quý 01 năm 2015.
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán năm 2014 của TMS
Báo cáo tài chính năm 2014 (Công ty Mẹ và Hợp nhất)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014
Trang:  1     2     3     4     »»» 

 

 
 
 
© 2008 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TRANSIMEX SAIGON.
Lầu 9-10, TMS|BUILDING, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Tp, HCM.
Tel: (84-8) 2220 2888 ( 16 lines) - Fax: (84-8) 2220 2889 - Email: info@transimexsaigon.com. Phát triển bởi Vipcom