Hôm nay:
» Báo cáo tài chính
» Báo cáo thường niên
» Thông tin đại hội cổ đông
» Thông tin cổ đông - nhà đầu tư
» Nghị quyết
» Bản cáo bạch
» Thông báo
» Điều lệ công ty
» Quy chế công ty
 
CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN
85
Cập nhật
 
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
satra
 
vina
video clip
 
 
 
Tỷ giá  
 
 
 
Thông tin đầu tư
 
Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy I/2010, niên độ (01/04/2010-31/03/2011).
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Transimex-Saigon (Quý II/2010).
Báo cáo tài chính QI/2010, niên độ (01/04/2010-31/03/2011).
Thông báo về việc từ nhiệm của Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010, năm tài chính (01/01/2010-31/03/2010)..
Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty mẹ, năm tài chính (01/01/2010-31/032010).
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Transimex-Saigon (Quý I/2010)
Thông báo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi.
Thông báo về việc triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi theo NQ ĐHĐCĐ TN 2009-2010 ngày 17-04-2010.
Báo cáo thường niên 2009
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009-2010.
Thông báo Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009-2010.
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2009.
Thông báo tăng vốn điều lệ lên 132.124.880.000 VNĐ.
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí IV năm 2009.
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2010.
Bố cáo thành lập Công ty TNHH MTV Bất Động sản Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương - Tp. HCM.
Trang: «««    1     2     3   ...   17     18     19   

 

 
 
 
© 2008 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TRANSIMEX SAIGON.
Lầu 9-10, TMS|BUILDING, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Tp, HCM.
Tel: (84-8) 2220 2888 ( 16 lines) - Fax: (84-8) 2220 2889 - Email: info@transimexsaigon.com. Phát triển bởi Vipcom