Hôm nay:
» Báo cáo tài chính
» Báo cáo thường niên
» Thông tin đại hội cổ đông
» Thông tin cổ đông - nhà đầu tư
» Nghị quyết
» Bản cáo bạch
» Thông báo
» Điều lệ công ty
» Quy chế công ty
 
CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN
85
Cập nhật
 
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
satra
 
vina
video clip
 
 
 
Tỷ giá  
 
 
 
Thông tin đầu tư
 
Giải trình kết quả hoạt động SXKD Quí II/2010, niên độ TC 01/04/2010-31/03/2011.
Báo cáo tài chính Quí II/2010, niên độ (01/04/2010-31/03/2011).
Thông báo điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi TMSCB2010.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí I/2010 đã kiểm toán, năm tài chính (01/04/2010-31/03/2011).
Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy I/2010, niên độ (01/04/2010-31/03/2011).
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Transimex-Saigon (Quý II/2010).
Báo cáo tài chính QI/2010, niên độ (01/04/2010-31/03/2011).
Thông báo về việc từ nhiệm của Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010, năm tài chính (01/01/2010-31/03/2010)..
Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty mẹ, năm tài chính (01/01/2010-31/032010).
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Transimex-Saigon (Quý I/2010)
Thông báo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi.
Thông báo về việc triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi theo NQ ĐHĐCĐ TN 2009-2010 ngày 17-04-2010.
Báo cáo thường niên 2009
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009-2010.
Trang: «««    1     2     3   ... ,   17     18     19     »»» 

 

 
 
 
© 2008 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TRANSIMEX SAIGON.
Lầu 9-10, TMS|BUILDING, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Tp, HCM.
Tel: (84-8) 2220 2888 ( 16 lines) - Fax: (84-8) 2220 2889 - Email: info@transimexsaigon.com. Phát triển bởi Vipcom