Hôm nay:
» Báo cáo tài chính
» Báo cáo thường niên
» Thông tin đại hội cổ đông
» Thông tin cổ đông - nhà đầu tư
» Nghị quyết
» Bản cáo bạch
» Thông báo
» Điều lệ công ty
» Quy chế công ty
 
CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN
85
Cập nhật
 
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
satra
 
vina
video clip
 
 
 
Tỷ giá  
 
 
 
Thông tin đầu tư
 
Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi.
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 hợp nhất đã soát xét, niên độ tài chính (01/04/2010 - 31/03/2011).
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (Qúy III/năm 2010).
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã soát xét, niên độ tài chính (01/04/2010-31/03/2011).
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 10 tháng 11 năm 2010.
Báo cáo tài chính Quí II/2010 hợp nhất đã kiểm toán, niên độ TC (01/04/2010-31/03/2011).
Giải trình kết quả hoạt động SXKD Quí II/2010, niên độ TC 01/04/2010-31/03/2011.
Báo cáo tài chính Quí II/2010, niên độ (01/04/2010-31/03/2011).
Thông báo điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi TMSCB2010.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí I/2010 đã kiểm toán, năm tài chính (01/04/2010-31/03/2011).
Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy I/2010, niên độ (01/04/2010-31/03/2011).
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Transimex-Saigon (Quý II/2010).
Báo cáo tài chính QI/2010, niên độ (01/04/2010-31/03/2011).
Thông báo về việc từ nhiệm của Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010, năm tài chính (01/01/2010-31/03/2010)..
Trang: «««    1     2     3   ... ,   17     18     19     »»» 

 

 
 
 
© 2008 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TRANSIMEX SAIGON.
Lầu 9-10, TMS|BUILDING, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Tp, HCM.
Tel: (84-8) 2220 2888 ( 16 lines) - Fax: (84-8) 2220 2889 - Email: info@transimexsaigon.com. Phát triển bởi Vipcom