Hôm nay:
» Báo cáo tài chính
» Báo cáo thường niên
» Thông tin đại hội cổ đông
» Thông tin cổ đông - nhà đầu tư
» Nghị quyết
» Bản cáo bạch
» Thông báo
» Điều lệ công ty
» Quy chế công ty
 
CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN
85
Cập nhật
 
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
satra
 
vina
video clip
 
 
 
Tỷ giá  
 
 
 
Thông tin đầu tư
 
Công ty Transimex-Saigon tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2010-2011.
Báo cáo thường niên năm 2010
Chương trình nghị sự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010-2011.
Thông báo mời họp Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010-2011.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Thông báo về việc thay đổi ngày chốt danh sách chuyển đổi trái phiếu TMSCB2010.
Báo cáo tài chính HN năm 2010, niên độ 01/4/2010-31/3/2011 đã kiểm toán.
Thông báo về việc chuyển đổi trái phiếu TMSCB2010 của Công ty Transimex-Saigon.
Báo cáo tài chính HN Quí 4/2010, niên độ (01/4/2010 đến 31/3/2011).
Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quí 4/2010, niên độ (01/4/2010 đến 31/3/2011).
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quí I năm 2011.
Thông báo "Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010-2011 và trả cổ tức".
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí III/2010, niên độ tài chính (01/04/2010-31/03/2011).
Giải trình kết quả kinh doanh Qúi III/2010, niên độ tài chính 01/04/2010-31/03/2011.
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quí IV năm 2010.
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm.
Trang: «««    1     2     3   ...   16  ,   17     18     19     »»» 

 

 
 
 
© 2008 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TRANSIMEX SAIGON.
Lầu 9-10, TMS|BUILDING, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Tp, HCM.
Tel: (84-8) 2220 2888 ( 16 lines) - Fax: (84-8) 2220 2889 - Email: info@transimexsaigon.com. Phát triển bởi Vipcom