Hôm nay:
» Báo cáo tài chính
» Báo cáo thường niên
» Thông tin đại hội cổ đông
» Thông tin cổ đông - nhà đầu tư
» Nghị quyết
» Bản cáo bạch
» Thông báo
» Điều lệ công ty
» Quy chế công ty
 
CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN
85
Cập nhật
 
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
satra
 
vina
video clip
 
 
 
Tỷ giá  
 
 
 
Thông tin đầu tư
 
Thông báo "Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010-2011 và trả cổ tức".
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí III/2010, niên độ tài chính (01/04/2010-31/03/2011).
Giải trình kết quả kinh doanh Qúi III/2010, niên độ tài chính 01/04/2010-31/03/2011.
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quí IV năm 2010.
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công đoàn Công ty.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công đoàn Công ty.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi.
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 hợp nhất đã soát xét, niên độ tài chính (01/04/2010 - 31/03/2011).
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty (Qúy III/năm 2010).
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã soát xét, niên độ tài chính (01/04/2010-31/03/2011).
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 10 tháng 11 năm 2010.
Báo cáo tài chính Quí II/2010 hợp nhất đã kiểm toán, niên độ TC (01/04/2010-31/03/2011).
Trang: «««    1     2     3   ...   16  ,   17     18     19     »»» 

 

 
 
 
© 2008 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TRANSIMEX SAIGON.
Lầu 9-10, TMS|BUILDING, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, Tp, HCM.
Tel: (84-8) 2220 2888 ( 16 lines) - Fax: (84-8) 2220 2889 - Email: info@transimexsaigon.com. Phát triển bởi Vipcom